Investeringsredovisning

Budget År Utfall
tom 2016
Utfall
2017
Resterande/
Förbrukat
Invallning Vansbro 3 200 2010/2016 2 931 206 63
Myrbacka skola, om- och tillbyggnad samt bussangörning 20 500 2013/2014 20 467 30 4
Brandskyddsåtgärder Bäckaskog, Söderåsen och Medborgarhuset 4 400 2014/2017 1 680 2 907 – 187
Projektrering äldreboende 3 000 2014/2015 674 64 2 262
Utbyggnad bredband 5 400 2014/2015 11 019 14 624 – 20 243
Renovering simhallens duschutrymmen och tillgänglighetsanpassning 2 800 2014/2016 3 734 686 – 1 620
Ombyggnad förskola Bergheden 2 700 2016 1 206 1 796 – 302
LSS-gruppboende 15 000 2016 60 1 496 13 444
Ombyggnad Öa skolan till förskola 2 800 2017 2 599 201
Aktivitetspark Järnvägsgatan 1 270 2017 112 1 158
Struktur- och verksamhetsinvesteringar
Strukturinvesteringar 1 589 2017 970
Verksamhetsinvesteringar 240 2017 81
It-investeringar 350 2017 93
Investeringsutgift 25 663