Organisation

Sedan årsskiftet 2010/2011 har Vansbro kommun en alternativ politisk organisation, vilket innebär att det bara finns den obligatoriska valnämnden och en jävsnämnd förutom kommunstyrelsen som ansvarar för alla verksamhetsområden.

Kommunstyrelsen har fyra utskott:

  • Leva och bo
  • Utbildning och arbete
  • Omsorg
  • Styrning och ekonomi

Kommunfullmäktige har valt två ledord: öppenhet och tydlighet.

Öppenhet i betydelsen insyn – medborgarna ska känna sin rätt att ta del av det som händer inom kommunen och alla sammanträden ska hållas öppna i så stor utsträckning som möjligt.

Tydlighet både i betydelsen att organisationen är tydlig i alla sina delar och att den är tydlig för både medarbetare och invånare.

Kommunförvaltningens organisation

Förvaltningsorganisationen består av fyra förvaltningsområden: socialt stöd och omsorg, utbildning, kultur och fritid, samhällsbyggnad och kommunkansli, intern service och integration.