Vart gick skattepengarna?

Härifrån fick kommunen sina pengar 2017

78 % Skatter och generella statsbidrag
11 % Riktade statsbidrag
11 % Avgifter och ersättningar som kommunen får för den service kommunen erbjuder

Och 100 kronor i skatt till kommunen användes under 2017 så här

0,13 kr Kommunfullmäktige
0,60 kr Kommunstyrelsen
22,32 kr Utbildning, kultur och fritid
37,12 kr Socialt stöd och omsorg
5,54 kr Samhällsbyggnad
19,39 kr Kommunkansli, intern service och integration
3,37 kr Kollektivtrafik
11,13 kr Västerdalarnas utbildningsförbund
0,02 kr Jävsnämnd
0,25 kr Överförmyndare
0,14 kr Revisorer
100,00 kr

Nettokostnad per invånare (kr)