Kramfors kommunhus AB

Ordförande: Jan Sahlén (S)
Vd: Peter Carlstedt
Resultat: – 0,2 mkr
Balansomslutning: 86,9 mkr

Uppdrag

Kramfors kommunhus AB är moderbolag för de kommunala bolagen. Bolaget är ett instrument för att styra och följa upp verksamheterna som kommunen bedriver i bolagsform.

Bolag som ingår i koncernen

  • Krambo Bostads AB
  • Kramfors Industri AB
  • Kramfors Mediateknik AB

Ekonomisk översikt koncernen

2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsättning, tkr 275 079269 167260 056249 147245 036
Resultat efter finansiella poster, tkr – 16 13710 1942 418– 15 13065 557
Balansomslutning, tkr1 058 1371 043 9071 034 4291 040 9881 105 809
Soliditet, procent 12,512,1 11,110,816,4
Avkastning på eget kapital, procentnegativ8,42,1negativ40,7
Avkastning på totalt kapital, procent 0,12,72,1 0,68,6