Kramfors Industri AB

Ordförande: Micael Melander (S)
Vd: Tomas Jansson

Bolaget har som syfte att främja näringslivet i Kramfors kommun genom att medverka till att näringslivets lokalbehov tillgodoses. Bolaget ska också medverka till att nya företag bildas.

KIAB:s fastighetsförvaltning omfattade vid årets utgång fyra industrifastigheter, fem kontorshus samt ett förråd. Bolaget har dessutom markområden i olika delar av kommunen. Av lokalytan var 95 procent uthyrd till sammanlagt 54 företag med totalt 375 anställda. Samtliga fastigheter utom förrådet är fullvärdesförsäkrade.

Investeringar

I Frånö industrihus byggdes ett nytt leveranskontor för Elpress.

Kollektivtrafikmyndighetens totalrenovering på Kapten slutfördes.

Anställda

KIAB har 3 heltidsanställda.

Uppföljning av ekonomiskt resultat

Område
(tkr)
2017
Brutto-
kostnad
2017
Brutto-
intäkt
2017
Netto-
resultat
2017
Budget-
avvikelse
2016
Netto-
resultat
7 84715 9868 1398 050–1 032

Ett koncernbidrag erhölls från Kommunhus på +8 763 tkr. Det gjorde att resultatet efter koncernbidrag blev + 8 139 tkr.