Exploateringsredovisning (tkr)

Bostadsexploatering

Område Start
år
Ingående balans Inkomster Utgifter Omklassificering/
ändrad redovisningsprincip
Utgående balans
31/12/2016
Årets resultat Antal tomter
Sålda Lediga
                   
Blentarp
– varav:
  2 510,4 -402,8 1,0 -118,3 1 990,3 +116,4 26 25
Blentarp 67:2 Etapp 1 2006 1 900,4 –267,3 1,0 356,2 1 990,3 +58,2 9 24
Blentarp 5:48 (Kagebjer) 2006 532,1 0 0 –532,1 0 0 - -
Blentarp 5:16 Etapp 2 2005 0,6 –135,5 0 134,9 0 +135,5 17 1
Blentarp 5:16 Etapp 3:1 2005 77,3 0 0 –77,3 0 –77,3 - -
                   
Grimstofta
– varav:
  1 045,3 -296,8 0 651,6 1 400,1 +68,6 8 20
Grimstofta 4:1 Etapp 2 2006 962,7 –296,8 0 734,2 1 400,1 +119,0 8 20
Grimstofta 4:1 Etapp 3 2009 33,2 0 0 –33,2 0 –16,8 - -
Grimstofta 4:1 Etapp 4 2009 23,5 0 0 –23,5 0 –16,8 - -
Grimstofta 4:1 Etapp 5 2009 25,9 0 0 –25,9 0 –16,8 - -
                   
Sjöbo väst
– varav:
  8 969,7 -750,6 1,0 -1 723,3 6 496,8 +156,0 24 53
Sjöbo Väst Etapp 1 och 2 2006 8 969,7 –750,6 1,0 –1 723,3 6 496,8 +156,0 24 53
                   
Övriga   793,2 -265,0 62,8 88,2 679,2 -721,7 11 20
Viljan bostäder 2011 827,4 –180,1 12,0 –89,1 570,2 –680,6 2 4
Badvakten, simläraren, svikten 2005 –179,0 0 0 179,0 0 –31,0 7 5
Lövestad, bostad   0 –84,9 50,8 34,1 0 –10,1 2 11
Ängsbyn, del av Sjöbo 6:119 2006 144,8 0 0 –35,8 109,0 0 0 1
Summa bostadsexploatering 13 318,6 -1 715,2 64,8 -1 101,8 10 566,4 -380,7 69 118

Industriexploatering

Område Start
år
Ingående balans Inkomster Utgifter Omklassificering/
ändrad redovisningsprincip
Utgående balans
31/12/2016
Årets kostnader Kvarvarande mark att sälja
(kvm)
Sjöbo Väst handelsområde 2011 –4 420,2 –35,7 0 4 906,0 450,1 –158,0 41 307
Sandbäck 2:2; 4:8 (del av) 2005 –70,7 0 0 70,7 0   0
Blentarp 50:4 (avstyckning) 2005 800,3 0 0 –800,3 0 –125,8 13 092
Sandbäck 7:19 norr Esplanaden 2005 –787,2 –772,1 0 1 641,2 81,9 672,7 62 418
Byggaren 5 och 6 med mera 2008 –92,6 0 0 92,6 0 0 0
Sandbäck 7:3 Företagspark 2005 1 975,1 0 0 –1 975,1 0 –849,9 350 000
Sandbäck 7:3 S Åsumsån (Ommadal) 2010 4 528,5 0 26,0 –1 567,6 2 986,9 0 70 000
Lövestads skola Östra Färs 2014 –64,7 0 0 64,7 0 0 0
Summa industriexploatering   1 868,5 –807,8 26,0 2 432,2 3 518,9 –461,0 536 817
TOTALT EXPLOATERING   15 187,1 –2 523,0 90,8 1 330,4 14 085,3 –841,7