Investeringsredovisning

Investeringar per nämnd och verksamhet (mnkr) Bokslut
2015
Bokslut
2016
Budget
2016
Avvikelse
2016
Kommunstyrelsen 1,8 4,5 6,2 1,7
varav kommunövergripande 1,4 2,8 3,7 0,9
varav turism- och fritidsverksamhet 0,4 1,6 2,2 0,6
varav kulturverksamhet 0,0 0,1 0,3 0,2
       
Familjenämnd 8,4 14,5 17,0 2,5
varav för- och grundskoleverksamhet 2,7 3,9 4,0 0,1
varav individ- och familjeomsorg 0,0 0,1 0,1 0,0
varav turism- och fritidsverksamhet 0,2 0,1 0,1 0,0
varav kulturverksamhet 0,7 0,5 0,5 0,0
varav vuxenutbildning, flyktingverksamhet och arbetsmarknad 0,1 0,2 0,2 0,0
varav gymnasieverksamhet 4,7 9,7 12,1 2,4
       
Vård och omsorgsnämnd 0,8 1,4 2,0 0,6
varav verksamhet för personer med funktionsnedsättning 0,0 0,0 0,2 0,2
varav äldreomsorg 0,8 1,4 1,8 0,4
       
Samhällsbyggnadsnämnden 0,1 0,0 0,0 0,0
varav plan- och byggverksamhet 0,1 0,0 0,0 0,0
       
Tekniska nämnden 31,4 44,1 66,3 22,2
varav teknisk verksamhet - skattefinansierad 12,2 9,4 21,3 11,9
varav teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad 19,2 34,7 45,0 10,3
       
Totalt 42,5 64,5 91,5 27,0