Verksamheten

Räddningstjänst

Fortsatt arbete ”samverkan Räddningstjänst Syd”

Årets viktigaste händelser

Bristen på ambulansresurser i Skåne är fortfarande stor. Det finns ibland inget behov av räddningstjänst på plats, men på grund av brist på ambulansresurser larmas räddningstjänsten i väntan på ambulans.

Trots stora informationsinsatser vid brand i byggnad har förbundet haft fler insatser. Det finns generellt sett en ökning av antalet anlagda bränder i samhället.

Under året har kommunen fortsatt diskussionen om utökat samarbete med Räddningstjänst Syd.

Ekonomisk analys

Medlemsavgiften till SÖRF1 har följt budget.

Framtiden

SÖRF kommer under det kommande året att genomföra en ny upphandling av sotningsverksamheten.