Exploateringsredovisning (tkr)

Bostadsexploatering

Område Start
år
Ingående balans Kostnad sålda tomter Utgifter Utgående balans 12/31/2017 Årets resultat för området Antal tomter
Sålda Lediga
 
Blentarp 67:2
Etapp 1
2006 1 990,3 – 165,9 0,0 1 824,4 100,9 11 22
Grimstofta 4:1
Etapp 2
2006 1 400,1 – 280,0 0,0 1 120,1 566,4 12 16
Sjöbo Väst
Etapp 1 och 2
2006 6 496,8 – 858,1 0,0 5 638,7 406,9 31 46
Viljan
bostäder
2011 570,2 – 349,3 37,7 258,6 – 53,9 4 1
Ängsbyn del
av Sjöbo 6:119
2006 109,0 0,0 0,0 109,0 – 2,2 0 1
Glädjen 32 2017 0,0 0,0 572,6 572,6 – 1 171,6 0 1
Summa
Bostads­exploatering
10 566,4 – 1 653,3 610,3 9 523,4 – 153,5 58 87

Industriexploatering

Område Start
år
Ingående balans Kostnad sålda tomter Utgifter Utgående balans
31/12/2017
Årets kostnader Kvarvarande mark att sälja
(kvm)
 
Sjöbo Väst
handelsområde
2011 450,1 0,0 29,5 479,6 29,3 41 307
Sandbäck 7:19
norr Esplanaden
2005 81,9 – 8,0 0,0 73,9 416,4 56 354
Sandbäck 7:3
S Åsumån
(Ommadal)
2010 2 986,9 0,0 151,3 3 138,2 – 56,6 70 000
Åkaren 1 2017 0,0 0,0 180,5 180,5 0,0 7 745
Summa
Industri­exploatering
3 518,9 – 8,0 361,3 3 872,2 389,1 175 406
TOTALT
EXPLOATERING
14 085,3 – 1 661,3 971,6 13 395,6 235,6