Investeringsredovisning

Investeringar per nämnd och verksamhet (mnkr) Bokslut
2016
Bokslut
2017
Budget
2017
Avvikelse
2017
 
Kommunstyrelsen
4,5 1,8 4,8 3,0
varav kommunövergripande 2,8 1,1 3,8 2,7
varav turism- och fritidsverksamhet 1,6 0,5 0,5 0,0
varav kulturverksamhet 0,1 0,2 0,5 0,3
 
Familjenämnd
14,5 8,3 8,9 0,6
varav för- och grundskoleverksamhet 3,9 1,6 2,0 0,4
varav individ- och familjeomsorg 0,1 0,1 0,1 0,0
varav turism- och fritidsverksamhet 0,1 0,0 0,2 0,2
varav kulturverksamhet 0,5 1,0 0,8 – 0,2
varav vuxenutbildning, integrationsverksamhet och arbetsmarknad 0,2 0,0 0,3 0,3
varav gymnasieverksamhet 9,7 5,6 5,5 – 0,1
 
Vård- och omsorgsnämnd
1,4 2,9 5,2 2,3
varav verksamhet för personer med funktionsnedsättning 0,0 0,6 0,9 0,3
varav äldreomsorg 1,4 2,3 4,3 2,0
 
Teknisk nämnd
44,1 15,7 34,2 18,5
varav teknisk verksamhet – skattefinansierad 9,4 13,0 30,1 17,1
varav teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad 34,7 2,7 4,1 1,4
 
Totalt
64,5 28,7 53,1 24,4