Fleråriga projekt

(mnkr) Total projektbudget Totalt utfall till och med 2016 Budget
2017
Bokslut
2017
Prognos hela projektperioden Avvikelse mot årets budget Avvikelse
totalt
 
TEKNISK NÄMND
Teknisk verksamhet - avgifts­finansierad
Överföringsledning
Blentarp–Sövde–Sjöbo Etapp II
19,1 17,2 1,8 2,7 19,9 – 0,9 – 0,8
Överföringsledning
Äsperöd–Tomelilla
27,0 0,0 1,9 0,4 27,0 1,5 0,0
Utbyggnad kommunalt VA
Sjöbo sommarby
17,0 15,8 0,5 3,2 17,8 – 2,7 – 0,8
Anslutningsavgifter VA
Sjöbo sommarby
– 15,0 0,0 – 15,0 – 15,8 – 15,8 0,8 0,8
Utbyggnad kommunalt VA
Svansjö sommarby
37,0 1,0 25,1 2,1 30,0 23,0 7,0
Anslutningsavgifter VA
Svansjö sommarby
– 24,6 0,0 – 23,8 0,0 – 24,6 – 23,8 0,0
Utbyggnad kommunalt VA
Hemmestorps Eke
16,6 0,0 1,1 0,0 16,6 1,1 0,0
Anslutningsavgifter VA
Hemmestorps Eke
– 7,8 0,0 0,0 0,0 – 7,8 0,0 0,0
Utbyggnad kommunalt VA
Ljungbacken
6,8 0,0 0,3 0,0 6,8 0,3 0,0
Anslutningsavgifter VA
Ljungbacken
– 5,0 0,0 0,0 0,0 – 5,0 0,0 0,0
Utbyggnad kommunalt VA
Hemmestorps Södergård
2,5 0,0 0,5 0,0 2,5 0,5 0,0
 
Teknisk verksamhet – skattefinansierad
Lilla Norregatan, Lillgatan, området kring Kärnan 5,4 0,1 5,4 0,3 8,0 5,1 – 2,6
Korsningsåtgärder stations­
området, Idegatan/Ågatan
6,5 0,0 6,5 5,4 6,5 1,1 0,0
Investeringsbidrag GC-väg
Ågatan och Idegatan
– 1,6 0,0 – 1,6 0,0 0,0 – 1,6 – 1,6
Ombyggnad Gamla torg/
Södergatan/Lilla Östergatan
10,0 0,0 0,0 0,0 10,8 0,0 – 0,8
Ombyggnad
Östergatan/Norregatan
5,5 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0
Aktivitetspark 9,0 0,0 3,0 0,5 9,0 2,5 0,0
Utgift statlig medfinansiering
GC-väg Hemmestorp–Veberöd
10,0 0,0 10,0 4,1 5,2 5,9 4,8
Inkomst statlig medfinansiering
GC-väg Hemmestorp–Veberöd
– 4,8 0,0 – 4,8 0,0 0,0 – 4,8 – 4,8
Totalt fleråriga projekt 113,6 34,1 10,9 2,9 112,4 4,9 3,6