Verksamheten

Räddningstjänst

Medlemsavgiften till Sydöstra Skånes Räddnings­tjänstförbund var enligt budget, vilket gav ett nollresultat.