Verksamheten

Gymnasieverksamhet

Överskottet på 3,2 mnkr bestod av flera delar. En mindre del var att kostnaderna blev 0,3 mnkr lägre än befarat vid den slutliga upplösningen av Sydskånska gymnasieförbundet.

Inom familjenämndens ansvarsområde var överskottet 2,9 mnkr, varav 0,2 mnkr avsåg realisations­vinster vid försäljning eller inbyte av fordon.

Den största delen av överskottet berodde på lägre elevantal än i befolkningsprognosen. Pris­höjningarna för programmen var låga och tilläggs­beloppen lägre. Även kostnaderna för skolskjutsar blev lägre än budgetens.

För de båda rektorsområdena i Malena­gymnasiet blev det ett mindre överskott samman­lagt. Bortsett från realisationsvinsten var det ett nollresultat. Språkintroduktionen hade ett överskott på 0,8 mnkr, medan övrig gymnasie­verksamhet hade ett underskott på 0,6 mnkr.

 

Prestationstal Utfall
2015
Utfall
2016
Budget
2017
Utfall
2017
Antal ungdomar i ålder 16–18år 533 556 580 594
Antal elever i gymnasieskola 558 570 610 603